مشکلات مالی در ایران؛ چرا دولت نباید بدون رحم مالیات ها را افزایش دهد؟

فرارو- طی چند سال گذشته برنامه دولت برای استفاده از ظرفیت های مالی برای جبران کسری بودجه دولت افزایش یافته است به طوری که در این سال ها روش های نوین مالی مانند مالیات بر دارایی، مالیات خانه و خودروی لوکس و خالی ظاهر شده است. مالیات خانه و اخیراً، مالیات از حساب های بانکی همگی پایان های جدیدی هستند که دولت قصد دارد از آن مالیات بیشتری دریافت کند.

لطفا فرار کنید بسیاری از کارشناسان معتقدند در حالی که خدمات ملموسی در رابطه با افزایش وصول مالیات ارائه نمی شود، اما این فشار از سوی دولت مالی توجیه پذیر نیست. در همی صلی الله مرتزی افقه استاد عکستوکی دانیشک به در رفتن وی می گوید: دولت حتی در شرایطی که بخش بزرگی از مردم با مشکلات اقتصادی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، نمی تواند بی تدبیری برای افزایش مالیات از مردم اقدام کند، در حالی که دولت بابت مالیات هایی که از مردم می گیرد چیزی پرداخت نمی کند. عنوان خدمتی نمی دهد، زیرا برای این فشار مالی چنین مشکلی پیش نیامده است که مالیات ها خرج خود مردم شود نه اینکه این منابع صرفاً هدر برود و توسط دولت پاشیده شود.

به گزارش افگاه، دولت باید جلوی این روند مالیات‌گیری را بگیرد، زیرا افزایش فشار بر مردم موجب افزایش نارضایتی اجتماعی و فشار اقتصادی و از سوی دیگر مالیات‌های اخذ شده از شرکت‌های تولیدی به دلیل رکود تورم می‌شود. در اقتصاد کشور وجود دارد و همچنین می تواند به تعطیلی شرکت های تولیدی و بیکاری گسترده نیروی کار پایان دهد. بنابراین دولت باید در قبال مالیات هایی که از مردم می گیرد پاسخگو باشد و به وظایف خود در این زمینه عمل کند.

کسر مالیات باید توجیه شود

ریشه های پنهان افزایش فشار بر دولت برای اخذ مالیات و پیامدهای احتمالی آنعباس عبدی به تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی می پردازد گفتگو با فرارو وی با اشاره به اینکه در هر جامعه ای مردم می خواهند با هم زندگی کنند، گفت: قاعدتا مردم به دولت نیاز دارند و این دولت هزینه هایی دارد که باید تامین شود. برخی از ایالت ها به منابع زیرزمینی و غیرمالی دسترسی کافی دارند، مانند دولتی که در گذشته به درآمد کافی از منابع دسترسی داشت.

وی افزود: در صورتی که دولت منابع کافی نداشته باشد تنها راه رفع نیازهای مالی دولت اخذ مالیات است و در چنین شرایطی اگر مالیات کمی دریافت کند همان خدمات را ارائه خواهد کرد. کیفیت پایین و رضایت مردم تضمین نمی شود. زیرا خدمات ضروری زیادی وجود دارد که مردم به تنهایی قادر به ارائه آن نیستند و دولت باید این کار را انجام دهد.»

عبدی گفت: در حالت دیگر، اگر دولت از درآمد و تولید مردم (مثلا بالای 60 درصد) مالیات بگیرد، مردم از این وضعیت ناراضی خواهند بود، زیرا دولتی که همه چیز را از آنها می گیرد، امکان دیگری برای رفاه است. و آسايش و انگيزه را براي انبساط باقي نمي گذارد. ممکن است دولت از 15 درصد تولید کشور مالیات بگیرد و به تناسب خدمات ارائه کند، اما اگر این درصد افزایش یابد نارضایتی و سختی را اصلاح می کند، زیرا مردم می بینند که دولت درآمد واقعی آنها را بدون ارائه خدمات می گیرد، خیلی بهتر است. نسبت به قبل.

این تحلیلگران افزودند: بنابراین نکته اول این است که نرخ مالیات نباید از حد معینی تجاوز کند، زیرا در این صورت مردم ناراضی خواهند بود، نکته دوم این است که از فعالیت اقتصادی و تولیدی مازاد مالیات گرفته نشود به عبارت دیگر مالیات باید به گونه ای باشد که جلوی تولید گرفته نشود و این رویکرد قوانین و قوانینی دارد که خدمات مفیدی برای رشد اقتصادی به جامعه ارائه دهید. بنابراین زیان مالیات بیشتر از مالیات متعارف است. این فشار مالی خطرناک است و اگر از حدی فراتر رود، بخش‌های تولیدی زمین‌گیر می‌شود و اقتصاد جامعه با مشکل مواجه می‌شود.

عبدی ادامه داد: بنابراین برای هر تراز مالی که بخواهد افزایش یابد باید دو توجیه داشته باشد، یکی اینکه دولت خدمات بهتری نسبت به قبل ارائه می کند و وجود این خدمات موجب ارتقای رفاه کل جامعه می شود. دیگر اینکه مالیات گرفته می شود تا تاثیر منفی بر تولید و پیشرفت اقتصادی نداشته باشد. پس باید بپرسید اداره مالیات چگونه باید باشد؟ آیا خدمات ارائه شده توسط دولت متناسب با آن است یا خیر؟ آیا مردم از این خدمات راضی خواهند بود یا خیر؟ آیا این کمک مالی نتیجه می دهد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است، آن را بگیرید.»

وی با اشاره به اینکه افزایش مالیات باعث پاسخگویی دولت نمی شود، گفت: اخذ مالیات از مردم این امید را ایجاد می کند که مردم احساس کنند دولت از آنها پول می گیرد و باید خدمات پاسخگو ارائه شود، بنابراین به مردم فشار می آورند. دولت پاسخگو باشد.» به نظر من اینطور نیست و وقت آن رسیده که دولت پاسخگو باشد اما اگر دولتی که درآمدهای مالی دارد پاسخگو نباشد بین مردم تنش ایجاد می شود. و دولت.”

عبدی خاترنشان کرد: درست است که دولت ها می خواهند به مردم خدمات ارائه کنند، اما نباید جلوی واردات مردم را بگیرند. مثلاً در مورد مالیات پزشکان بحث های زیادی وجود دارد که البته باید درآمدشان را به تناسب پرداخت کنند، اما اگر دولت کاری برای جلوگیری از درآمد آنها انجام دهد، آنها هم به جایی می روند که به راحتی می توانند درآمد داشته باشند. بنابراین مالیات نباید مانع تولید ثروت و واردات شود.

وی افزود: یکی از سیاست های غلطی که در ایران دنبال می شود، جلوگیری از افزایش درآمد برخی از مشاغل و اقشار است، دولت با قیمت گذاری بر اساس قانون اساسی از افزایش درآمد اقشار مختلف جلوگیری می کند، اما برخلاف سایرین، این قیمت ها رایگان است. و ماگانی راхат گیرشان می‌آйд в миходным мишонд и немиходный текст، همه اینها خلاف منطق اقتصاد، تولید و رفاه است. باید مالیات بگیرند اما نباید مانع ثروت آفرینی مردم شوند و به تناسب مالیات بگیرند، مشکل در ایران این است که جلوی افزایش درآمد گرفته می شود».

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

تماس با ما